BIOLOGISCHE KIPPENHOUDERIJ
DE KIP EN HET EI

OORSPRONG VAN DE KIP

Vanaf een bepaald ogenblik heeft de mens bepaalde gewassen en bepaalde diersoorten uit de natuur genomen vanwege hun nuttige eigenschappen. Deze dieren en planten werden stilaan veredeld. Dit gebeurde streekgebonden en wereldwijd. Zo ontstond de landbouw en de veeteelt.

ECOSYSTEEM

De kip komt uit Zuidwest-Azie, Indië en lndonesië. De domesticatie begon daar ongeveer 6000 jaar geleden. De kip zou samen met de Romeinse legioenen tot hier gewandeld zijn. Haar natuurlijke biotoop waren de bossen, en als voedsel vond zij daar zaden, bessen, bollen, bladeren, wormen en insecten. Zij bracht haar tijd door met scharrelen (voedsel zoeken) en zandbaden (ontdoen van ongedierte). Rusten deed ze in de bomen.

LANDBOUWHUISDIER

In de 19de eeuw zijn de boeren de kip beginnen te houden voor haar eieren. De haan was zeer praktisch als 'wekker'. Het is dat idyllische beeld dat tot op vandaag voortleeft: de kip op een boerenerf, vlijtig scharrelend, hier en daar een graantje meepikkend en de haan op de mesthoop. De eieren vonden hun weg naar de vele markten in de steden.

 

KIPPENHOUDERIJ

In het begin van de vorige eeuw begon de ontwikkeling van de gespecialiseerde kippenhouderij en kunnen we gaan spreken van kippenboeren. Belgie speelde een pioniersrol. Kleine broeierijen deden aan selectie door verder te kweken met de beste kippen. Grootvader langs moederskant had zo een kleine broederij. De productiebedrijven waren klein (300 stuks) en brachten zelf de eieren op de markt. Dit was de tijd van de opkomst van de eieren- en boterhandel.

 

INDUSTRIALISATIE

De hybridefokkerij (kruisen van de beste lijnen van verschillende rassen) vond haar oorsprong in Amerika. Zowel de productie van de legdieren als het aantal dieren per bedrijf ging de hoogte in. Dit was enkel mogelijk door ziektepreventie door middel van vaccinaties. Er ontstonden integraties: koppeling van voerfabrieken, broederijen en eierhandelaars, waarbij de producenten (kippenboeren) steeds minder invloed hadden. Het doel wordt: zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk eieren produceren. Als de marktprijs van het ei laag ligt, is de verleiding vanzelfsprekend groot om minderwaardige, goedkope grondstoffen en gecontamineerde bijproducten te gebruiken. Ook het dierenwelzijn moet wijken, de kippen worden in kleine kooitjes (legbatterijen) opgesloten. Men kan zich de vraag stellen of dit op die manier verder moet: de consument stelt zich vragen, de boer is niet tevreden en de mening van de kippen kunnen we niet horen.

 

Een mogelijk antwoord is de BIOLOGISCHE KIPPENHOUDERIJ.

In de geïndustrialiseerde landbouw wordt op de akkers met behulp van kunstmest en pesticiden voedsel geproduceerd voor de dieren en zitten we met een mestoverschot. Hoe krijgen we deze situatie weer gezond? Wij gaan om te beginnen kippen biologische voeders geven, wij gaan ze in een diervriendelijk milieu houden en zorgen dat de mest bij biologische boeren terechtkomt.

 

We werken volgens het LASTENBOEK VAN DE BIOLOGISCHE LANDBOUWMETHODE.

  1. Plantaardige productie, belangrijk voor de grondstoffen voor het samenstellen van het kippenvoeder

  2. Dierlijke productie
    Huisvestiging: 6 kippen/m²
    Buitenloop: 4 m²/kip
    Voeding: 95 % grondstoffen van biologische herkomst, dit wil zeggen geteeld zonder gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en chemische bewerking. Tarwe, gerst, maïs, tarwegries, zonnepitschilfers, erwten, luzerne en maisvoermeel. Extra mogelijkheden: sojabonen, maisgluten, aardappeleiwit, sesamschilfers e.a. (omdat er nog onvoldoende biologische teelt van is). Er worden geen producten van dierlijke oorsprong (diermeel en dierlijk vet) toegestaan, ook geen kleurstoffen: de eidooierkleur is natuurlijk.

De opfok gebeurt vanaf dag 1 met biologisch voeder. Een kip is legrijp tussen haar 18de en 24ste levensweek.

Industrieweg Zuid 1332
3520 Zonhoven

Tel:011 25 30 19

info@bolderhof.be

© 2020  by dmotion